Schoterpoort Huisartsenpraktijk te Haarlem

Welkom op de site van Schoterpoort Huisartsenpraktijk in Haarlem. U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat wij doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in de avond-, nacht- en weekenduren, allerlei gezondheidsinformatie etc. Zo kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag bij onze huisartsenpraktijk terecht voor meer informatie!

Welcome to the site of the General Practioner practice Schoterpoort! For more information in English click here.

Na 29 jaar hard werken gaat onze trouwe collega Caspar Oidtmann met pensioen. De praktijk wordt per 1 januari 2019 overgenomen door Willemijn Steketee, zij werkt al 6 jaar in de Schoterpoort. 
Op donderdag 10 januari 2019 bent u tussen 15.00 en 18.00 uur van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee persoonlijk afscheid van hem te nemen en Willemijn Steketee te verwelkomen.
Locatie: het sfeervolle Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan nr. 9. Vrij parkeren kunt u in de achtergelegen Bomenbuurt, maar de Parkeergarage Cronjé is natuurlijk ook een goede mogelijkheid.  Klik hier voor de nieuwsbrief.

Huisartsen

Praktijk P.H. (Peter) de Groof
i.s.m. Margot Louwet (di en vrij) 

telefoon   

023 - 525 43 02

Praktijk C.A.M. (Kees) Limmen
i.s.m. Marina Duijn (ma en wo)   

telefoon

023 - 525 54 03

Praktijk W.H. (Willemijn) Steketee
i.s.m. Willemijn Schaap (ma, wo en do)   

telefoon

023 - 525 62 31

Praktijk C.J. (Kees) Sikkel
i.s.m. Natasja Moes (ma en do)

Algemeen praktijknummer Schoterpoort    

telefoon

 
telefoon

023 - 525 33 04

 
023 - 541 03 45

groepsfoto huisartsen

 

Praktijktijden

De praktijk is maandag t/m vrijdag de gehele dag geopend van 08.00 - 17.00 uur. Iedere praktijk biedt ook de mogelijkheid van een aantal extra vroege afspraken (vanaf 7.30 uur) of late afspraken (tussen 17.00 en 19.00 uur), de praktijkassistente vertelt u graag op welke dag dit kan.

Praktijkadres

Pijnboomstraat 19, 2023 VN Haarlem

Wanneer kunt u de praktijk bellen?

Voor het maken van afspraken en vragen is de praktijk tussen 08.00 - 17.00 uur continu telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden neemt de Huisartsen/Spoedpost waar voor dringende hulpvragen die niet kunnen wachten tot wij zelf weer aanwezig zijn. Tel. nr. Spoedpost  023-224 25 26 Zie verder bij de knop waarneming.

Telefonisch overleg huisarts

Voor telefonisch overleg met uw huisarts, kunt u ‘s ochtends met de assistente afspreken dat u later op de dag teruggebeld wordt door uw huisarts.

EHBO en Spoedgevallen

Hiervoor kunt altijd direct bij ons terecht. Als u ons even tevoren belt, dan houden we rekening met uw komst.  Zonodig komen wij met spoed bij u thuis of sturen wij een ambulance. Bij direct levensgevaar belt u zelf direct 112 en daarna eventueel ook met ons. Buiten de praktijktijden kunt u voor dringende hulpvragen de Huisartsen / Spoedpost bellen, tel. 023-2242526 (zie verder bij de knop waarneming).

Afspraak annuleren

Op tijd uw afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.
Wij verzoeken u daarom ook dringend om uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen indien u verhinderd bent. Afspraken bij de praktijkondersteuner GGZ dient u 48 uur van tevoren af te zeggen.

Wat mag u van ons verwachten?

De Schoterpoort huisartsenpraktijk is al sinds 2006 in het bezit van het bekende NPA kwaliteitskeurmerk. Wij geven zo rekenschap over onze praktijkorganisatie, werkwijze en behaalde resultaten. Regelmatig meten wij de patiënt-tevredenheid: onze patiënten beoordelen de huisartsen, medewerkers, service en organisatie van de praktijk al jaren met de cijfers 8,5 tot 9.  Dat is bovengemiddeld goed en daar zijn wij met z'n allen best trots op. Op basis van de uitkomsten van de metingen brengen wij waar nodig verbeteringen aan.

De huisartsen de Groof, Limmen, Steketee en Sikkel vormen samen de maatschap Huisartsenpraktijk Schoterpoort. Bij de maatschap werken 4 huisartsen in dienstverband en 2 huisartsen in opleiding, in totaal bestaat het artsenteam uit 10 (huis)artsen. De Schoterpoort is tevens een erkende opleidingspraktijk van het AMC te Amsterdam, voor co-assistenten en huisartsen-in-opleiding.

Servicegerichtheid, samenwerking en het bieden van patiëntenzorg op hoog niveau staan bij ons voorop. Met de voordelen van een grotere organisatie: wij hebben veel behandelmogelijkheden en zijn altijd tussen 08.00 en 17.00 uur geopend, éénmaal per week ook vroeger of later. U treft bij ons overdag nooit een dichte deur of een antwoordapparaat, wij vervangen elkaar bij vakantie of nascholing.

Persoonlijke en kleinschalige zorg vinden wij erg belangrijk, vaak maken wij een groot deel van uw leven mee: Lief en leed, soms van héél dichtbij! U wordt daarom op naam van één van de 4 praktijkhouders ingeschreven, zodat u binnen de groepspraktijk te maken heeft met een vast team van huisarts, praktijkassistente en praktijkverpleegkundige. Dit team is graag uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen omtrent uw gezondheid en biedt u - van jong tot oud- begeleiding bij acute en chronische ziekten. Wij stemmen hierbij onze hulp zo goed mogelijk af op uw eigen behoeften en mogelijkheden.

Als praktijkteam werken wij in de Schoterpoort heel nauw samen, daarbuiten met medisch specialisten, ziekenhuizen, apothekers, fysiotherapeuten, psychologen, wijkverpleegkundigen etc. Hierbij letten wij er op dat ook de zorg van anderen zoveel mogelijk in samenhang plaatsvindt, zodat u niet "verdwaalt" in de zorg. Tenslotte zorgen wij er voor dat u 7 x 24 uur kan rekenen op huisartsgeneeskundige zorg, naast ons dagelijks werk doen wij ook avond-, weekend- en nachtdiensten op de Huisartsen/Spoedpost. 

Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte op de eerste verdieping vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening.

Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de praktijk. De praktijk heeft bij ingewikkelde vraagstukken de mogelijkheid een Functionaris Gegevensbescherming in te schakelen.