Klachtenregeling

Klachtenregeling Schoterpoort Huisartsenpraktijk

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en onze huisartsenpraktijk. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder of niet tevreden. Probeer eerst uw klacht of onvrede met uw huisarts te bespreken en samen met hem of haar het probleem op te lossen. Dat kan ook als de klacht gaat over een praktijkassistente, praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner GGZ of de praktijkorganisatie. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent , kan hij / zij ook niet samen met u zoeken naar een oplossing.

Wij gaan uiterst serieus om uw klacht en/of uiting van onvrede, allereerst voor u persoonlijk maar ook voor het continu proces van kwaliteitsverbetering van onze praktijk.

Komen we er samen met u niet uit, dan kan er een beroep worden gedaan op een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de organisatie DOkH (Kwakelkade 21 F  1823 CL  Alkmaar www.dokh.nl ). De praktijk is tevens aangesloten bij de geschilleninstantie van DOKh. De werkwijze van onze interne klachtenregeling is vastgelegd in een reglement zodat u precies weet waar u aan toe bent.   

Klik hieronder voor het volledige klachtenreglement:

Klachtenreglement Schoterpoort Huisartsenpraktijk