Urineonderzoek formulier

Bij het vermoeden op een urineweginfectie kunt u urine opvangen en inleveren op onze praktijk. Meer informatie over urineweginfecties en het opvangen van urine vindt u hier:

Urineweginfecties

Als u urine op de praktijk aflevert, vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. U kunt  de vragenlijst samen met de urine meenemen naar de praktijk. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de vragenlijst ter plekke op de praktijk invullen.

Vragenlijst bij het urineonderzoek