Eigen risico

Welke zorg valt niet onder het verplichte eigen risico ziektekosten?

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Naast het verplicht eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Het verplicht eigen risico van € 385 (in 2018) voor volwassenen geldt voor bijna alle zorg vanuit de basisverzekering.

 De zorg waar het eigen risico niet voor geldt, is:

  • De zorg door uw huisarts en de huisartsenpost/spoedpost. LET OP: Het eigen risico geldt wel voor:
    - geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft
    - onderzoek dat samenhangt met de zorg / diagnostiek door uw huisarts (bloedonderzoek, kweken, röntgenfoto, echo-onderzoek, inwendig onderzoek maag/darm etc).
  • Verloskundige zorg 

Vraag zo nodig naar de kosten van aanvullend onderzoek, soms weet de huisarts dit of anders het laboratorium of het ziekenhuis waarheen u verwezen wordt.
Onder het kopje Tarieven in de menubalk vindt u een link naar de tarieven van het Streeklaboratorium en het laboratorium AtalMedial.

Kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar zijn vrijgesteld van het eigen risico!