Tarieven 2018

Onderstaande tarieven 2018 vallen niet onder uw eigen risico (€ 385,00 in 2018) 

Zoveel mogelijk worden onze nota’s rechtstreeks naar de verzekering gestuurd.

  Bedrag in Euro
Consult      € 9,59
Consult langer dan 20 minuten €19,18
Visite €14,38
Visite langer dan 20 minuten €23,97
Telefonisch consult €4,79
E mail consult €4,79
   
Passanten tarieven:  
 (niet ingeschreven patiënt)  
Consult €28,19
Consult langer dan 20 minuten  €56,39
Visite €42,29
Visite langer dan 20 minuten €70,48
Telefonisch  consult                   €14,10
   
Keuringen:  
Kleine keuring €80,36
Rijbewijskeuring (langer dan 15 min.) €40,08
Bedrijfs- en sollicitatiekeuring €120,44
   
Speciale verrichtingen:  
Chirurgie 86,65
Compressietherapie bij ulcus 58,24
Oogboring 55,38
Therapeutische injectie 29,27
IUD inbrengen 61,11
Implanon inbrengen of verwijderen 61,11

 

Een uitgebreide tarievenlijst 2018 vindt u via onderstaande link:

Tarievenlijst huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018

Hieronder vindt u een link naar de tarieven van het microbiologisch Streeklaboratorium, zoals bijvoorbeeld SOAonderzoek en kweken van urine en ontlasting. Deze kosten vallen WEL onder uw eigen risico.

Tarieven streeklaboratorium


Hieronder vindt u een link naar de tarieven van het laboratorium AtalMedial, met de kosten van diverse bloedonderzoeken en het onderzoek naar eiwitten in de urine. Deze kosten vallen WEL onder uw eigen risico.

Tarieven laboratoriumonderzoek AtalMedial