Praktijkverpleegkundigen somatiek, Spreekuurondersteuner en Praktijkondersteuners GGZ

Praktijkverpleegkundigen somatiek

De huisartsenpraktijken krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, mede omdat zorg vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de huisartse en zijn medewerkers. Ook stijgt het aantal ouderen en is er een toename van het aantal patiënten met een chronische ziekte, zoals astma/COPD, diabetes en hart-en vaatziekten.

Praktijkverpleegkundigen ondersteunen het werk van de huisarts en nemen een deel van de chronische zorg van de huisarts over. Huisarts en praktijkverpleegkundige hebben hierbij steeds een nauw overleg.

Er werken 2 praktijkverpleegkundigen in de Schoterpoort:

Bernadette  Bernadette Bohnenn               Britta  Britta Forma

Naast hun opleiding als wijkverpleegkundige hebben zij een aanvullende opleiding tot praktijkverpleegkundige gevolgd aan de Hogeschool In Holland. Vooral diabetes en COPD behoren tot hun werkgebied. Daarnaast  richten zij zich op gezondheidsproblemen bij de oudere patiënt.

Uiteraard is de praktijkverpleegkundige bereid om patiënten die, door een handicap of hoge leeftijd, niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, thuis te bezoeken.

Zij werken van maandag t/m vrijdag met een spreekuur volgens afspraak.

Voor vragen kunt u 's morgens met de praktijkassistente van uw eigen huisarts bellen, u wordt dan doorverbonden of teruggebeld.  Zij zelf zijn direct telefonisch bereikbaar tussen 11 en 12 uur op nummer 023- 525 69 83

Spreekuurondersteuner 

De Spreekuurondersteuner is een speciaal opgeleide doktersassistente, in onze praktijk vervult.
Momenteel hebben we hier nog geen aparte assistente voor, maar deze gaat wel weer opgeleid worden.

Zij kan zelfstandig een aantal veel voorkomende niet-ernstige aandoeningen afhandelen zoals insectenbeten, bijtwonden, schaaf- en snijwonden, tand door lip, teenletsel, bloedneus, keelpijn, verkoudheids- en bijholte klachten en een verstuikte enkel.

Praktijkondersteuners GGZ

De POH GGZ ondersteunt de huisartsen bij het verhelderen van problemen van patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische klachten. Er kan een kortdurende begeleiding plaatsvinden van bijvoorbeeld 5 gesprekken waarna de patiënt vaak weer zelf verder kan. Ook heeft de praktijkondersteuner een gidsfunctie om te bekijken welk behandelpad de patiënt het beste kan bewandelen bij meer ingewikkelde psychische problematiek. 

Anne Ackerstaff (psycholoog) en José Kuijer (SPV) werken als POH GGZ in onze praktijk.

Anne  Anne Ackerstaff                  José  José Kuijer 

Anne werkt op maandag, dinsdag en woensdag en José op woensdag, donderdag en vrijdag.

Voor hulp door de POH GGZ wordt geen eigen bijdrage gevraagd en het komt ook -net als bij de huisarts- niet ten laste van uw eigen risico.