Spreekuur

Spreekuurbezoek is mogelijk na het maken van een telefonische afspraak. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00u en 17.00u.

Voor dringende / spoedeisende gevallen krijgt u altijd voor dezelfde dag een (spoed)afspraak. Voor niet dringende afspraken adviseren wij U om  1 of 2 dagen tevoren bij de assistente een afspraak te maken.

Voor EHBO en ernstige spoedgevallen kunt u natuurlijk direct terecht. Als u ons tevoren even belt (via de spoedlijn), dan houden wij rekening met uw komst. Zo nodig komen wij naar u toe of sturen wij een ambulance.

De praktijkassistente vraagt u in het kort even naar de reden van het spreekuurbezoek. Op deze wijze kunnen de urgentie en duur van het consult beter ingeschat worden. De praktijkassistente heeft een beroepsgeheim en is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

U kunt desgewenst ook een extra-vroege afspraak (vanaf 7.30 uur)  of een late afspraak (tussen 17.00 en 19.00 uur) maken. Deze service is beperkt tot één ochtend en één avond per week, soms wisselen de dagen. De assistente informeert u graag op welke dag van de week dit mogelijk is. Vroeg doorgaans op een dinsdag-, woensdag- of donderdag-ochtend , laat op een woensdag- of een donderdagavond. Ook voor het spreekuur van de assistentes en de praktijkverpleegkundige kan op deze dagen een late afspraak gemaakt worden!

Kunt u niet komen? Zeg dan even uw afspraak af, het liefst 24 uur te voren (bij de POH GGZ 48 uur te voren). Wij kunnen op uw afspraaktijd dan weer iemand anders behandelen!